KUĆNI RED

Ljubazno Vas molimo da tokom boravka u našim apartmanima poštujete sledeći: KUĆNI RED

 • Korisnici apartmana obavezni su da se pridržavaju kućnog reda.
 • Apartmani Klaris su ovlašćeni primiti isključivo samo ispravno prijavljene goste. U tu svrhu, gosti su obavezni da daju na uvid svoju važeću ličnu kartu ili pasoš, ili bilo koji drugi ispravan dokaz o identitetu na zahtjev vlasnika.
 • Ulazak gostiju u apartmane je od 11.00 do 23.00 sati, na dan kada je apartman rezervisan.
 • Izlazak iz apartmana je do 11.00 sati na dan kada se završava najam apartmana. Gost se može zadržati u apartmanu i posle navedenog vremena u dogovoru sa osobljem.
 • Gost apartmana zadužuje dva ključa. Jedan je od ulaznih vrata objekta, a drugi je od apartmana. U slučaju nestanka ključa gost je u obavezi da obavijesti vlasnike i plati odštetu u iznosu od 10€
 • Apartmani Klaris ne obezbjeđuju parking svojim gostima i stoga ne snose odgovornost za eventualna oštećenja automobila, ali će sve učiniti da obezbijede najveći stepen sigurnosti.
 • Gosti su u obavezi da po preuzimanju apartmana na korišćenje, zajedno sa osobljem izvrše pregled prostorija, uređaja, inventara i prijave eventualne kvarove ili oštećenja na instalacijama i opremi ili nedostatke.
 • Gosti su u obavezi da prijave štetu nastalu u toku njihovog boravka kao i kvarove u sobama ili oštećenje inventara. Ako je do oštećenja došlo  krivicom gosta, isti je dužan nadoknaditi odgovarajuću protivvrijednost.
 • Gosti ne smiju bukom ili na bilo koji drugi način da ometaju odmor i boravak ostalih stanara u objektu, a posebno u vrijeme popodnevnog odmora od 14.00 do 17.00 sati i u vrijeme odmaranja noću  od 22.00 do 8.00 sati.
 • Pušenje je dozvoljeno samo na terasi. Pušenje nije dozvoljeno u sobama.
 • U apartmanima je moguće neometano primati posjetioce, ukoliko se isti pridržavaju pravila ovog kućnog reda.
 • Zabranjeno je u unošenje: oružja, narkotika, lako zapaljivih i eksplozivnih stvari, kao i stvari sa jakim i neugodnim mirisom.
 • U apartmane nije dozvoljeno uvoditi kućne ljubimce.
 • Apartman se mora ostaviti u stanju kakvog ste ga i zatekli na dolasku – čist, uredan i neoštećen.
 • 15. Apartmani Klaris obezbeđuju promenu peškira svaki dan, a promenu posteljine svaki treći dan.

Telefon za prijavu problema: +38267454515